Kroczący Szeroko

Krótko o postaci:

Bóg wymyślony przez panią Gogol.

Książki powiązane z postacią: