świat dysku

Pogodynka
Rufus

Krótko o postaci:

Przemytnik i narzeczony panny Flitworth, który zginął w górach tuż przed ślubem.

Książki powiązane z postacią: