świat dysku

Pogodynka


Nie dotykać!


przycisk końca świata

Alohura

Krótko o postaci:

Bogini Gromu, błyskawic. Jedna z bogiń Dunmanifestinu, czczona przez ludzi z beTrobi.

Książki powiązane z postacią: