Zobacz w galerii:

Figurki i konstrukcje Lego stw...

Lego z kolekcji Uuu!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Wzdęcie

Krótko o postaci:

Jeden ze specjalnych efektów akustycznych możliwych do wykorzystania w Monstrualnych Organach.

Książki powiązane z postacią: