Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

świat dysku

Pogodynka


Broad-Way

Krótko o postaci:

Bardzo ruchliwa ulica w Ankh-Morpork. Krzyżuje się między innymi z ulicami Pomniejszych Bóstw, Żadnątaką i Alchemików. Przy tym ostatnim skrzyżowaniu stoi budynek Urzędu Pocztowego.

Książki powiązane z postacią: