świat dysku

Pogodynka


Nie dotykać!


przycisk końca świata

Shibo Yangcong-san

Krótko o postaci:

Popularna w Imperium Agatejskim gra planszowa.

Książki powiązane z postacią: