Zobacz w galerii:

Grupa fanów Terry'ego Pratchet...

Pratchgan dla Pratchetta...

Sztuka Wojny

Krótko o postaci:

Powstała sześćset lat temu księga zasad prowadzenia wojny. Nie ma pewności kto jest jej autorem. Zakłada się, że Jedna Pieśń Tzu lub Trzy Słoneczne Pieśni.
Księga wytyczała optymalny kurs w każdej możliwej do wyobrażenia sytuacji na polu bitwy. Spowodowała, że wojny w Imperium Agatejskim stały się bardziej rozsądne i zwykle złożone z krótkich okresów aktywności przedzielanych długimi okresami, kiedy wszyscy przeszukiwali indeks.

Książki powiązane z postacią: