świat dysku

Pogodynka


Nie dotykać!


przycisk końca świata

Beezlemoth, Hrabia

Krótko o postaci:

Demon. Jeden z piekielnych arystokratów. Miał trzy nosy. Uczestniczył w obaleniu Astfgla.

Książki powiązane z postacią: