Arthur

Orginalna nazwa: Arthur

Krótko o postaci:

Ścisły Autoryzowany Ormita, wstąpił do Gildii Skrytobójców razem z Teppiciem. Syn Secundusa Interparesa, dzięki czemu miał stypendium. W szkole wyleczył się ze swojej pobożności. Był bardzo drobnej budowy, co dawało mu przewagę w dziedzinach Sztuki, na przykład świetnie spisywał się w wąskich tunelach. Nikt nie miał wątpliwości co do wyniku ostatecznego egzaminu w gildii, ponieważ Arthur chodził na dodatkowe lekcje i miał pozwolenie na używanie naprawdę skomplikowanych trucizn. Prawdopodobnie chciał zostać w gildii na studiach doktoranckich.

Książki powiązane z postacią: