Właśnie osiągnąłeś szczyt magowatości

Na przycisk naciśnięto już: 32805 razy!

"Gdyby w jakiejś grocie umieścić duży przełącznik z tabliczką: "Przełącznik Końca Świata! NIE DOTYKAĆ!", farba na niej nie zdążyłaby nawet wyschnąć."

Terry Pratchett - Złodziej czasu