Zobacz więcej z kategorii: archiwum news

Przypisy ze Snuffa

2011-06-14 18:53:05

Terry Pratchett - Snuff
Przypis do najnowszej książki Snuff:
* It was all a mystery to Vimes, who was absolutely sure that it was impossible to tell the difference between a chicken fart and a turkey fart, but there were those who professed to be able to do so, and he was glad that such people had chosen this outlet for their puzzling inclinations rather than, for example, fill their sink with human skulls, collected in the high street.


Dla nieznających angielskiego prezentujemy szybkie tłumaczenie, choć nie tak doskonałe jak tłumaczenia Piotra Cholewy:

Wszystko wydawało się tajemnicze dla Vimesa, który był absolutnie przekonany, że niemożliwym jest odróżnienie pierdnięcia kurczaka od pierdnięcia indyka, ale byli też tacy, którzy twierdzili, że potrafią, i cieszyło go, że tacy ludzie wybrali właśnie takie ujście dla swoich zagadkowych skłonności zamiast na przykład wypełniania swoich zlewów ludzkimi czaszkami, zbieranymi na ulicach.

Zobacz powiązane książki: Snuff

Autor: Grace