Zobacz więcej z kategorii: dyskowe superfakty

Sprostowanie do artykułu

2012-10-02 19:58:37

Sprostowanie do artykułu
pt.: „Komendant Vimes zachęca turystów do zwiedzania Mroków”.


W poprzednim numerze Super Faktów poinformowaliśmy o tym, iż zdaniem Sir Samuela Vimesa, Mroki to dzielnica Ankh-Morpork niedoceniana pod względem turystycznym, oraz że mieszkańcy tej części miasta z radością witają wszystkich przybyłych turystów obdarowując ich drogimi prezentami.

Do opublikowanego tekstu wkradło się kilka nieścisłości. Mianowicie Komendant Vimes nie zachęca, a odradza. Jego zdaniem Mroki są niedoceniane nie pod względem turystycznym, a raczej pod względem niebezpieczeństwa. Turyście są tam witani nie tyle z radością, co nienawiścią. Ponadto nie są obdarowywani, a okradani i nie z drogich prezentów, a ze wszystkiego.

Jednocześnie Redakcja chce podkreślić, że zamieszczenie tego sprostowania wcale, a wcale nie było spowodowane wizytą trolla wykrzykującego „że jak nie naprawita tego burdla, co żeście napisały, to komendant upoważnił mnie do wyjaśnienia wam, co to znaczy zadzierać z komendantem Vimesem, a upoważnił to znaczy, że mogę zrobić wam co żem chcem. Wiem co to znaczy, bo mi kapral Tyłeczek wyjaśniła”. Wcale.

Zobacz powiązane książki: Prawda

Autor: Anna Tokarska