Zobacz więcej z kategorii: świad dysku

Jak zaczyna się świat dysku?

2007-01-26 18:17:02

Do napisania tego tekstu zainspirował mnie jeden z testów zamieszczonych w książce "Testy Niewidocznego Uniwersytetu", który polegał na odgadnięciu tytułów poszczególnych książek z serii świata dysku, na podstawie ich fraz otwierających - czyli pierwszych słów(pierwszego zdania)..

Poniżej przedstawiam zebrane pierwsze zdania z polskich wydań książek Pratchetta.

Kolor magii - W odległym, trochę już zużytym układzie współrzędnych, na płaszczyźnie astralnej, która nigdy nie była szczególnie płaska, skłę­biona mgiełka gwiazd rozstępu]e się z wolna...

Blask fantastyczny - Słońce wschodziło powoli, jakby nie było pewne, czy w ogóle warto się wysilać.

Równoumagicznienie - Jest to opowieść o tym, czym jest magia i dokąd zmierza, a co waż­niejsze, skąd przychodzi i po co.

Mort - Oto komnata rozświetlona płomykami świec...

Czarodzicielstwo - Żył sobie raz pewien człowiek, który miał ośmiu synów.

Trzy Wiedźmy - Huczała wichura.

Piramidy - Nic tylko gwiazdy, rozsypane w mroku, jakby Stwórca rozbił szybę w swoim samochodzie i nie zatrzymał się, żeby zmieść odłamki.

Straż! Straż! - Mogą być nazywani Gwardią Pałacową, Strażą Miejską al­bo Patrolem.

Eryk - Pszczoły Śmierci są wielkie i czarne; brzęczą nisko i posępnie, a miód przechowują w plastrach z gromnicznie białego wosku.

Ruchome obrazki - Spójrzcie... Oto kosmos. Nazywany czasem ostatnią granicą.

Kosiarz - Taniec moriss znany jest we wszystkich zamieszkanych światach multiwersum.

Wyprawa czarownic - Oto świat Dysku, sunący przez kosmos na grzbietach czterech słoni, które z kolei stoją na skorupie Wielkiego A'Tuina, nie­biańskiego żółwia.

Pomniejsze Bóstwa - Rozważmy żółwia i orla.

Panowie i Damy - Jest bardzo niewiele początków*.

Zbrojni - Kapral Marchewa ze Straży Miejskiej Ankh-Morpork (nocna zmiana) usiadł w koszuli nocnej przy blacie, wziął ołówek, possał koniec i zaczął pisać...

Muzyka duszy - Jest to opowieść o pamięci. I to należy zapamiętać...

Ciekawe czasy - Jest miejsce, gdzie bogowie toczą gry losami ludzi, na planszy, która jest równocześnie zwykłym polem gry i całym światem. A Los zawsze wygrywa.

Maskarada - Huczał wiatr.

Na glinianych nogach - Była ciepła, wiosenna noc, kiedy jakaś pięść huknęła o drzwi tak mocno, że wygięły się zawiasy.

Wiedźmikołaj - Wszystko się gdzieś zaczyna, choć wielu fizyków ma inne zdanie.

Bogowie, honor, Ankh-Morpork - Noc była bezksiężycowa - dobra z punktu widzenia Twardziela Jacksona.

Ostatni kontynent - Na tle gwiazd przesuwa się żółw, niosąc na grzbiecie cztery słonie.

Carpe Jugulum -

Piąty elefant - Mówią, że świat jest płaski i spoczywa na grzbietach czterech słoni, które z kolei stoją na skorupie gigantycznego żółwia.

Ostatni bohater - Miej­sce, w którym toczy się ak­cja tej opo­wieści, jest świa­tem spo­czy­wają­cym na grzbietach czte­rech słoni, stoją­cych na sko­rupie gigan­tycz­nego żółwia.

* Można dyskutować czy to jest akurat pierwsze zdanie, albowiem istnieje jeszcze wstęp wyjaśniający kontynuację wątków z "Wyprawy czarownic".

Zobacz powiązane książki: Kolor magii

Autor: Corvvin