Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Równoumagicznienie - cytaty

Laska nie wmarzła w lód, ale pływała spokojnie w bulgoczącej ka­łuży wody.
Jednym z niezwykłych aspektów magicznego wszechświata jest ist­nienie przeciwieństw. Zauważono już tutaj, że ciemność nie jest prze­ciwieństwem światła, jest zaledwie brakiem światła. Zgodnie z tą samą zasadą, zero absolutne jest zaledwie brakiem ciepła. Gdyby ktoś chciał się przekonać, czym jest prawdziwe zimno, zimno tak inten­sywne, że woda nie zamarza, ale antywrze, nie musiałby szukać da­lej niż ta kałuża.

Równoumagicznienie - Laska Esk,

dodał(a): Corv