Nie dotykać!


przycisk końca świata

Rzeczywistość powróciła i starała się udawać, że ani na chwilę nie odchodziła.

Narrator

Dodał(a): Corv

* * *

(...)klapsa, jakiego zawsze do­staje dziecko, kiedy przedstawia się światu, kiedy zyskuje ogólne poję­cie, czego może od świata oczekiwać.

Narrator

Dodał(a): Corv

* * *

I tak się stało, że gdy wszyscy wykładowcy, administratorzy i studen­ci Niewidocznego Uniwersytetu spożywali kolację w pradawnym holu, drzwi otworzyły się gwałtownie. Dramatyczny efekt został lekko osła­biony, kiedy odbiły się od kuchcika i uderzyły Babcię w goleń. Zamiast więc maszerować po czarno-białej podłodze dumnym krokiem, jak to sobie zaplanowała, zmuszona była na wpół podskakiwać, na wpół uty­kać. Miała tylko nadzieję, że utyka z godnością.

Weatherwax, Esmeralda 'Babcia'

Dodał(a): Corv

* * *

Światło było mgliste i aktyniczne, z rodzaju tego, na którego widok Steven Spielberg wzywa swojego doradcę od praw au­torskich.

Narrator

Dodał(a): Corv

* * *

Czuła też niepowtarzalny aromat Ankh, sugerujący, że kilka armii wykorzystało rzekę najpierw jako toaletę, a potem jako cmentarz

Weatherwax, Esmeralda 'Babcia'

Dodał(a): Corv

* * *

- Nie zna się pani na łodziach! - protestował Cutangle.
- W takim razie będę musiała się szybko nauczyć - odparła spo­kojnie.
- Aleja ostatni raz pływałem łódką jeszcze jako chłopiec!
- Nie prosiłam cię, żebyś szedł za mną. Czy ta szpiczasta część to przód?

Cutangle, Nadrektor, Weatherwax, Esmeralda 'Babcia'

Dodał(a): Corv

* * *

Laska nie wmarzła w lód, ale pływała spokojnie w bulgoczącej ka­łuży wody.
Jednym z niezwykłych aspektów magicznego wszechświata jest ist­nienie przeciwieństw. Zauważono już tutaj, że ciemność nie jest prze­ciwieństwem światła, jest zaledwie brakiem światła. Zgodnie z tą samą zasadą, zero absolutne jest zaledwie brakiem ciepła. Gdyby ktoś chciał się przekonać, czym jest prawdziwe zimno, zimno tak inten­sywne, że woda nie zamarza, ale antywrze, nie musiałby szukać da­lej niż ta kałuża.

Laska Esk

Dodał(a): Corv

* * *

1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8