świat dysku

Film Wiedźmikołaj - informacje

Początkowe fragmenty filmu, w których 'Świat Dysku' prezentuje nam się w całej okazałości.

Rozmowa Wiedźmikołaja z HEX-em pierwszym dyskowym komputerem.

Śmierć Szczurów przy pracy...

Terry Pratchett opowiada o powstawaniu filmu, w którym sam zagrał epizodyczną rolę sprzedawcy zabawek

Zobacz powiązane książki: Wiedźmikołaj