świat dysku

Wykłady Terrego Pratchetta

The Importance of Being Amazed about Absolutely Everything

Shaking hand with death

Nauka Świata Dysku przedstawiona przez Terrego, Jacka i Iana