Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

świat dysku

Nagrody, tytuły i prestiż

Author Terry Pratchett is given a knighthood

Terry Pratchett to receive knighthood at Buckingham Palace

Sir Terry Pratchett given honorary doctorate by Imran Khan at Bradford University

Terry Pratchett Acceptance Speech

Terry Pratchett -- SFX Best Novel Winner

Terry Pratchett -- Outstanding Contribution

Jak to jest być pasowanym na rycerza?

Zobacz powiązane książki: The Pratchett Portfolio