Yoko

Krótko o postaci:

Bóg, którego okiem jest słońce i który wędruje codziennie po niebie w nieskończonym poszukiwaniu swych paznokci u nóg. Jeśli wierzyć "Księdze Pozostawania w Otchłani".