duszący kłębek

Krótko o postaci:

Jedno z urządzeń w sali tortur zamku Lancre

Książki powiązane z postacią: