Zobacz w galerii:

W ramach promocji Dodger był c...

Fragmenty Dodgera...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Lodowa Dziewica

Krótko o postaci:

Przezwisko, jakie w młodości miała Babcia Weatherwax (jeśli wierzyć Niani Ogg).