Nie dotykać!


przycisk końca świata

Tyran

Krótko o postaci:

Sztuka z repertuaru trupy Vitollera. Mowa Czerwia z tej sztuki to były pierwsze słowa wypowiedziane przez małego Tomjona.

Książki powiązane z postacią: