Wielka Księga Żartów

Krótko o postaci:

Ciężka i okuta mosiądzem księga zawierająca wszystkie żarty dozwolone dla błaznów.

Książki powiązane z postacią: