Żelazna Dziewica

Krótko o postaci:

Najnowszy wynalazek w sali tortur zamku Lancre. Wyglądała jak wielka szafa z kolcami.

Książki powiązane z postacią: