Zobacz w galerii:

Niezwykłe akwarele w zeszycie ...

Notatki AdiFitri Ahmad...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Żelazna Dziewica

Krótko o postaci:

Najnowszy wynalazek w sali tortur zamku Lancre. Wyglądała jak wielka szafa z kolcami.

Książki powiązane z postacią: