Nie dotykać!


przycisk końca świata

Achorionowa purpura

Krótko o postaci:

Trucizna do aplikowania przez ucho.