Trójzębna Włócznia Wód Ziemskich

Krótko o postaci:

Jedno z insygniów władzy faraona.

Książki powiązane z postacią: