Nie dotykać!


przycisk końca świata

Malachit, Tubal de

Krótko o postaci:

Badacz smoków. Autor książki Przywoływanie Smoków, której jedyny egzemplarz znajduje się w bibliotece Niewidocznego Uniwersytetu.

Książki powiązane z postacią: