Zobacz w galerii:

konkurs odbył się po premierze...

Prace z konkursu o Niucha...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Bird, Halogen

Krótko o postaci:

Korbowy w wytwórni ruchomych obrazków "Ciekawa i Pouczająca Kinematografia" przemianowanej potem na "Wiek Nietoperza".

Książki powiązane z postacią: