Nie dotykać!


przycisk końca świata

Borgle, Nodar

Krótko o postaci:

Klathianin, który otworzył jadłodajnię w Świętym Gaju. Jedzenie było tam podłej jakości.

Książki powiązane z postacią: