Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Ciekawa i Pouczająca Kinematografia

Krótko o postaci:

Wytwórnia ruchomych obrazków w Świętym Gaju założona przez Thomasa Silverfisha. Wkrótce po wejściu w spółkę z G.S.P.Dibblerem przemianowana na "Wiek Nietoperza".

Książki powiązane z postacią: