Myecz Namyętności

Krótko o postaci:

Migawka, której pierwotny tytuł miał brzmieć Niezwykłe i ciekawe przygody Cohena Barbarzyńcy. Dzięki rolom w tej migawce Ginger i Victor stali się gwiazdami.

Książki powiązane z postacią: