świat dysku

Pogodynka


welchet

Krótko o postaci:

Rodzaj kamizelki noszonej przez niektórych zegarmistrzów. Ta definicja pochodzi ze Spisu słów, od których oczy szczypią i nie była znana Najwyższemu Wielkiemu Mistrzowi, kiedy układał przysięgę Świetlistego Bractwa Hebanowej Nocy.

Książki powiązane z postacią: