Słownik biograficzny miasta

Krótko o postaci:

Książka z Biblioteki Niewidocznego Uniwersytetu, którą Bibliotekarz zna na pamięć.

Książki powiązane z postacią: