Nie dotykać!


przycisk końca świata

Przywoływanie smoków

Krótko o postaci:

Książka napisana przez Tubala de Malachita. Jedyny jej egzemplarz (trochę nadpalony) znajduje się w Bibliotece Niewidocznego Uniwersytetu.

Książki powiązane z postacią: