Oś Wszechświatowej Cytryny

Krótko o postaci:

Jedno z wielu rytualnych akcesoriów używanych przez Świetliste Bractwo Hebanowej Nocy. Jej oliwienie należało do obowiązków brata Strażnicy.

Książki powiązane z postacią: