Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

słuchowisko radiowe przygotowa...

Mort - BBC radio play...

Oś Wszechświatowej Cytryny

Krótko o postaci:

Jedno z wielu rytualnych akcesoriów używanych przez Świetliste Bractwo Hebanowej Nocy. Jej oliwienie należało do obowiązków brata Strażnicy.

Książki powiązane z postacią: