Zobacz w galerii:

Terry opowiada o premierach i ...

Terry o swoich książkach...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Koła Cierpienia

Krótko o postaci:

Jedno z wielu rytualnych akcesoriów używanych przez Świetliste Bractwo Hebanowej Nocy. Nie ustalono, do kogo należy kręcenie Kołami Cierpienia.

Książki powiązane z postacią: