Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Piosenki na podstawie tych z k...

Piosenki Świata Dysku...

Cztery Strażnice

Krótko o postaci:

Jedno z wielu rytualnych akcesoriów używanych przez Świetliste Bractwo Hebanowej Nocy. O Czterech Strażnicach wiadomo tylko tyle, że wymagały zabezpieczenia.

Książki powiązane z postacią: