Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Śmierć opowiada o Świecie Dysk...

12 days to Hogswatch...

Czerwone Powrozy Intelektu

Krótko o postaci:

Jedno z wielu rytualnych akcesoriów używanych przez Świetliste Bractwo Hebanowej Nocy. Czerwonymi Powrozami Intelektu przewiązywano okna wedle starożytnych nakazów.

Książki powiązane z postacią: