Zobacz w galerii:

Niezwykłe akwarele w zeszycie ...

Notatki AdiFitri Ahmad...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Kopolimer

Krótko o postaci:

Efebiański najsłynniejszy gawędziarz w historii. Niestety z bardzo dużymi lukami w pamięci.

Książki powiązane z postacią: