Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Kopolimer

Krótko o postaci:

Efebiański najsłynniejszy gawędziarz w historii. Niestety z bardzo dużymi lukami w pamięci.

Książki powiązane z postacią: