Zobacz w galerii:

Miniatura budowanego na potrze...

Trollowy most w miniaturze...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Khefin o Dwóch Twarzach

Krótko o postaci:

Bóg Bram, jego najwyższym kapłanem był Hoot Koomi.

Książki powiązane z postacią: