Nie dotykać!


przycisk końca świata

Silur

Krótko o postaci:

Bóg o Głowie Suma, o nieokreślonych kompetencjach. Można się domyślać, że był jednym z bogów rzeki Djel.

Książki powiązane z postacią: