Rhoxie

Krótko o postaci:

Pałac Kreozota w Klatchu, zdobny łukami, kopułami i kolumnadami, miał podobno więcej komnat, niż człowiek zdolny jest zliczyć.

Książki powiązane z postacią: