Zobacz w galerii:

Różne fragmenty i trailery twó...

Na scenie...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Pustelnia

Krótko o postaci:

Ogród Kreozota znajdujący się w Rhoxie, gdzie podobno można znaleźć wizję surowej wspaniałości i zapierające dech naturalne piękno.

Książki powiązane z postacią: