Prawdziwa Sztuka Lewitacyi

Krótko o postaci:

Książka w zbiorach biblioteki Niewidocznego Uniwersytetu, która spędziła ostatnie sto pięćdziesiąt lat między krokwiami dachu.

Książki powiązane z postacią: