Potężny Deszcz Węży Brata Milczka

Krótko o postaci:

Zaklęcie, które Carding użył przeciw Spelterowi.

Książki powiązane z postacią: