Kompletny Lexykon Magii z Uwagami dla Oświeconych Mężów

Krótko o postaci:

Książka znajdująca się w zbiorach Niewidocznego Uniwersytetu. Bibliotekarz sprawdzał w niej opis słowa "Czarodziciel".

Książki powiązane z postacią: