świat dysku

Pogodynka


czarodziciel

Krótko o postaci:

"Proto-mag, brama, którą magia nowa wkracza do świata tegoż, mag nie ograniczony przez możliwości ciała swego, ani też Przeznaczenie, ni Śmierć. Zapisano, że żyli kiedyś czarodziciele w młodości świata, lecz być ich już nie może i błogosławione to Losu zrządzenie, czarodzicielstwo bowiem, nie będąc ludziom przeznaczonym, powrotem swym do Końca Świata tego niechybnie by doprowadziło... Gdyby Stwórca chciał, by ludzie byli niczym Bogowie, dałby im skrzydła. PATRZ RÓWNIEŻ: Apokalipsa, legenda o Lodowych Gigantach, takoż Podwieczorek Bogów."

Książki powiązane z postacią: