Zobacz w galerii:

Śmierć opowiada o Świecie Dysk...

12 days to Hogswatch...

Nie dotykać!


przycisk końca świata

Cudowny Ogród Maligreego

Krótko o postaci:

Bardzo trudne do wykonania i wymagające wyjątkowego kunsztu zaklęcie. Polegało na stworzeniu niewielkiego, pozaczasowego, osobistego uniwersum.

Książki powiązane z postacią: