Nie dotykać!


przycisk końca świata

Zobacz w galerii:

Trollowy most w skali 1:1 do f...

Budujemy nowy most!...

Compendyum Magji Seksu Ge Fordge'a

Krótko o postaci:

Księga w bibliotece Niewidocznego Uniwersytetu, która "tkwi w kadzi z lodem, w osobnym pomieszczeniu, zaś surowa reguła stwierdza, że dzieło to mogą czytać jedynie magowie po osiemdziesiątce, w miarę możliwości martwi."

Książki powiązane z postacią: