Nie dotykać!


przycisk końca świata

Anima Unnaturale

Krótko o postaci:

Bestiariusz napisany przez Broomfoga. Ma raczej wątpliwą wartość poznawczą, jeśli zawarty w nim opis chimery wyglądał tak: "„Ma ona nogi syreny, sierść żółwia tudzież zęby kaczki, a także skrzydła węża."

Książki powiązane z postacią: